Asiakastyytyväisyys

TUTKITTUA TIETOA:

Vuokselan hoivakodille kiitettävä arvosana

Espoon kaupunki toteutti viime marraskuussa asiakastyytyväisyyskyselyn ympärivuorokautisen hoivan asukkaille ja/tai heidän omaisilleen. Tutkimus tehtiin kirjekyselynä ja vastaajina olivat joko asukas itse, asukas omaisen kanssa tai omainen yksin asukkaan puolesta.

Vuoksela sai kokonaislaadusta kouluasteikolla 4-10 arvosanaksi 9,40, mikä on numeron verran parempi kuin koko Espoon vastaava tulos. Erityisesti asukkaan kunnioittava kohtelu, hoivakodin siisteys ja viihtyisyys, turvallisuuden tunne ja oma puhtaus olivat asioita, joissa Vuoksela on onnistunut hyvin. Lisäksi yhdeksän kymmenestä suosittelisi Vuokselan hoivakotia läheisilleen tai ystävilleen.

Varpulan hoivakoti oman toimialan huippu

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimi toteutti ympärivuorokautisen hoidon asiakastyytyväisyyskyselyn viime syyskuussa. Kokonaislaadusta Varpula sai lähes numeron verran ostopalvelutoimialaa paremman arvosanan eli 9,29. Parasta asukkaiden mielestä Varpulassa ovat kunnioittava kohtelu, turvallisuus, hoivakodin siisteys ja viihtyisyys sekä oma puhtaus. Ruokaa kehuttiin maistuvaksi ja asukkaat kokivat voivansa elää omannäköistään elämää. Lisäksi jokainen vastaaja suosittelisi Varpulan hoivakotia läheisilleen tai ystävilleen.